Storing airco en reparatie

Storing airco en reparatie

Een storing aan de airco kan vele oorzaken hebben. Zie hieronder typische vragen rondom airco-storingen. Bij problemen huur tijdelijk koeling, bel ons gratis op 022 52 52 00

Kapotte airco – werkt niet meer

Doet het stopcontact het? Is het waterbakje of zwarte waterslangetje vol met water ? Staat de (sleep)timer functie aan?

Staat de unit op de koel(=”sneeuwvlokje”)-functie (i.p.v. op de ‘auto’-functie of ‘ventilatie’-functie)?
Is de timer ingeschakeld?

Hangt de slang wel goed naar buiten ? Is de slang afgeknepen, geknikt of kapot? De hoeveelheid lucht welke naar buiten geblazen wordt bij een afvoer-slang typemoet ook aangezogen worden. De temperatuur van deze lucht is erg van belang: Ramen goed sluiten / openingen afdichten en zorgen dat deze lucht indien mogelijk aangezogen wordt vanuit een naastgelegen koelere ruimte (gang / hal / etc.).
Zorg ervoor dat het aantal warmtebronnen (verlichting, electrische apparatuur, PC’s, kopieerapparaten, etc.) zoveel mogelijk uitgeschakeld is.
Vermijd instraling van zonlicht in de te koelen ruimte. De airco’s met een luchtafvoerslang geven lokaal verkoeling in een ruimte. Is de unit wel geschikt om -gegeven de omstandigheden- de temperatuur naar wens te verlagen? (zie koel vermogen berekening).
Tip: Zet de airco eerder aan / laat deze ’s nachts draaien (de temperatuur van muren, meubilair, etc. kan dan verlaagd worden, wat bijdraagt aan comfortverhoging overdag).

Dat is helemaal afhankelijk van de inhoud van de ruimte, de bouwmassa, de warmtebelasting, etc. Voor elke ruimte en situatie geldt een ander antwoord op deze vraag.
N.B. Houd rekening met energie welke in de bouwmassa en meubels, etc. aanwezig is en zie het koelproces als een soort touwtrekwedstrijd tussen warmte-toevoer (zon) en koude-toevoer (airco).
Tip: Hoe eerder u de airco aanzet, hoe beter. Het is makkelijker om de temperatuur vast te houden dan om de temperatuur in de ruimte te laten dalen.
Als u door de airco ’s nachts te laten draaien de temperatuur van muren, meubels, etc. weet te verlagen, dan levert dit extra comfort overdag op. Deze nemen overdag namelijk eerst energie op alvorens dit aan de omgevingslucht wordt afgegeven.

Mogelijk zijn de batterijen aan vervanging toe.
Mogelijk staat de airco in het zonlicht of wordt het op andere wijze lokaal verwarmd, waardoor het signaal van de afstandbediening gestoord wordt.
Bij alle modellen kan de airco ook direct, dus zonder afstandsbediening, bediend worden. Dat gebeurt met de knoppen die u ziet waar geen uitleg bij staat op het apparaat. Bel ons voor uitleg.

Storing airco – Water of ontvochtingsproblemen

Is de stop van het reservoir aan de achterzijde van de unit juist gemonteerd (rubber stop + schroefdop)? Is de luchtslang onjuist toegepast (verlengd, scherpe bochten erin, etc.)? Hierdoor kan condensvorming optreden. Heeft de unit onlangs gefunctioneerd en is deze daarna verzet of is de unit niet horizontaal geplaatst? Hierdoor kan condenswater over het opvangbakje gelopen zijn en zo langs de binnenkant van de behuizing uit de unit lopen.
Voor twee-delige airco: Is de verbinding van de waterafvoerslang aan de binnenunit in orde of is het waterafvoerpunt aan de buitenunit geblokkeerd? Het buitendeel mag water druppelen.

Staat de airco op een houten (verdiepings)vloer? Leg er een stuk vloerbedekking of ander dempend materiaal onder. Treedt resonantie op met andere objecten in de ruimte of delen van de airco?
Tip: Schakel de ventilatorsnelheid in een andere stand.

Doordat de aangezogen lucht langs de koude verdamper stroomt, condenseert een deel van de in die lucht aanwezige waterdamp. Het vocht wordt opgevangen in een watervat en wordt soms gebruikt om de warme condensor te koelen. Hierdoor verdampt het water en wordt het samen met de warme lucht naar buiten geblazen. Dit geeft een verbetering van het koelvermogen. In extreme omstandigheden kan het voorkomen dat niet al het water op deze wijze afgevoerd kan worden. De unit schakelt dan uit, omdat het watervat vol is en geeft dit aan. U kunt dan na het legen van het vat of het afvoerslangetje de unit weer opstarten. Bij de tweedelige airco wordt het vocht naar het buitendeel gepompt.
N.B. Let op dat bij gebruik van de twee-delige airco het water geen overlast bezorgt voor de medewerkers op de onderliggende etages.

In extreme omstandigheden kan het voorkomen dat niet al het aan de lucht onttrokken vocht door de luchtslang afgevoerd kan worden. Dit komt in een intern watervat van de airco terecht, welke dan na verloop van tijd geleegd moet worden. Wanneer dit probleem zich voordoet onder normale omstandigheden, kan dit echter ook duiden op een defect in de mobiele airconditioner.

Stroomverbruik Airco

Het koelvermogen is niet gelijk aan het ernergieverbruik. De airconditioner met een koelvermogen (capaciteit) van 2,8 kW heeft een energieverbuik (elektrische belasting) van 1,1 kW per uur.

Plaatsing van de airco

Niet alle warmte komt terug, maar een deel dan wel. U dient er echter voor te zorgen dat de luchtinstroom via de raamopening zo klein mogelijk is. Hiervoor kunt u o.a. de meegeleverde schuimrubber delen gebruiken.

De buitenunit mag maximaal 1,5 meter hoger gemonteerd worden dan de binnenunit. Lager mag wel.

Nee. De luchtafvoerslang van de mag nooit verlengd worden. Anders condenseert het water dat in de warme afvoerlucht zit. Daarnaast is er anders teveel warmteverlies door de wanden van de afvoerslang. Hoe korter de slang gehouden wordt, hoe beter. Ook mogen geen scherpe bochten in de slang zitten.

Ander gebruikname

Middels de “Benddigd vermogen” kunt u de voor een specifieke situatie meest geschikt airconditioner selecteren. Het koelen van ruimten op verschillende verdiepingen met 1 toestel is af te raden: Warme lucht zal naar de bovenste ruimte stromen en koude naar de lager gelegen ruimte. Ook het koelen van meerdere ruimten (op dezelfde verdieping) met 1 toestel is af te raden.

Dit heeft een beperkt effect, maar door het ontvochtigen krijgt u wel een wat beter klimaat.

De airco’s moeten altijd rechtop vervoerd worden. Indien de apparaten op een andere wijze vervoerd worden kan dit schade tot gevolg hebben!
Nee, net als bij een koel- of vrieskast moet deze na vervoer minimaal 2 uur rechtop staan. Aan te raden is de mobiele airconditioner 24 uur rechtop te laten staan alvorens deze in gebruik te nemen.

In principe doen onze monteurs dit. Het is aan te raden de units zo min mogelijk aan en af te koppelen. Wanneer dit toch noodzakelijk is, zorg er dan voor dat het losdraaien en vastdraaien van de koppelingen snel en precies gebeurt, om te voorkomen dat veel koudemiddel ontsnapt. Aan- en afkoppelen van de units kan, indien dit op juiste wijze gebeurt, ca. 5 keer gedaan worden, zonder dat de capaciteit merkbaar daalt. Indien nodig kan koudemiddel bijgevuld worden.